ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

Πολιτικος Γαμος

ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

πολιτικος γαμος
 1. Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο)
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 3. Λογαριασμό από ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό εφορίας του τρέχοντος έτους, που να αποδεικνύει την κατοικία τους,
 4. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών για τους γεννημένους στο εξωτερικό.
 5. Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
 6. Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μια εφημερίδα (Χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο)
 7. Παράβολο χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) 15 € (χορηγείται από την Εφορία), ένα για κάθε ενδιαφερόμενο.
 8. Υπέυθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο)
 9. Σημείωση: Κάποιοι Δήμοι ζητούν και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 10. Παράβολο Δήμου (διαφέρει σε κάθε δημο: από 50 έως 150 ευρω)

 • Για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας γάμου απαιτείται παράβολο αξίας 18 ευρώ.
 • Για να παντρευτείτε σε συγκεκριμένο Δημαρχείο, θα πρέπει πρώτα να υποβάλλετε από κοινού αίτηση σε αυτό, συνοδευόμενη από τις άδειες γάμου.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο, ενώ σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με την ταυτότητα του.
 • Η άδεια γάμου εκδίδεται επτά (7) ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της αναγγελίας γάμου στην εφημερίδα και ισχύει για έξι (6) μήνες. Οι μελλόνυμφοι μπορούν κατόπιν να τελέσουν το γάμο τους σε όποιο Δήμο επιθυμούν αφού καταθέσουν μία (1) ημέρα πριν το γάμο τις άδειες.
 • Κατά την τέλεση του Γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να προσέρχεται με την ταυτότητα του και ένα μάρτυρα ακόμη και συγγενή με οποιοδήποτε βαθμό συγγένειας.
 • Ο γάμος δηλώνεται εντός 40 ημερών στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του

ΑΙΤΗΣΗ & ΧΑΡΤΙΑ

Πολιτικος γαμος αίτηση